Kostnadsfri offert för våra tjänster

Har du ett litet projekt inom renovering? Ska du bygga nytt hus, mur, komplementbostad eller liknande? Behöver du renovera fasaden? Eller har du ett större projekt där du behöver en helhetslösning? Vi kan erbjuda dig helhetslösningar såväl som punktliga åtgärder för ditt hem och din fasad.

img

Helentreprenad

Vi är ett företag inom mur och puts som med hjälp av våra samarbetspartners kan ta hand om även större projekt, där andra yrkesgrupper ingår.

img

Renovering av fasad

Det krävs lite speciella åtgärder när det kommer till renovering och där ser vi oss som ett företag som går i framkant. Vi försöker alltid utföra en renovering som ger bästa resultat men där vi gör en så liten och enkel åtgärd som möjligt.

img

Murning och fasadputsning

Vi har kunskapen för att kunna mura upp ditt hus på det sätt som du önskar. Och om du vill ha fasaden putsad så är vi även skickliga på att använda den puts som du föredrar och den teknik som du vill ha.

img

Anpassad färg och design

Puts är ett universum i sig med ett flertal olika texturer och sätt att påföras. Även färgen går att få som du vill. Ta gärna hjälp av vår professionella och erfarna personal för råd och utförande av dina drömmar.