Våra tjänster

Har du ett litet projekt inom renovering? Ska du bygga nytt hus, mur, komplementbostad eller liknande? Behöver du renovera fasaden? Eller har du ett större projekt där du behöver en helhetslösning? Vi är ett företag inom mur och puts som med hjälp av våra samarbetspartners kan ta hand om även större projekt, där andra yrkesgrupper ingår. Så kontakta oss gärna vad ditt projekt än innebär så tar vi ett samtal gällande dina behov och lösningar!

Stabil konstruktion

Hus som är murade är mycket tåliga och stabila konstruktioner. Men det är också viktigt att göra både murning och fasadputsning rätt. Vi har kunskapen för att kunna mura upp ditt hus på det sätt som du önskar. Och om du vill ha fasaden putsad så är vi även skickliga på att använda den puts som du föredrar och den teknik som du vill ha. För puts är ett universum i sig med ett flertal olika texturer och sätt att påföras. Även färgen går att få som du vill. Ta gärna hjälp av vår professionella och erfarna personal för råd och utförande av dina drömmar.

Renovering av fasad

Det krävs lite speciella åtgärder när det kommer till renovering och där ser vi oss som ett företag som går i framkant. Vi försöker alltid utföra en renovering som ger bästa resultat men där vi gör en så liten och enkel åtgärd som möjligt. Allt för att dina kostnader ska bli så låga som möjligt. Mur, puts, fasad, renovering – vi är din självklara lösning!